Historik

Bygdegården är ett gammalt skolhus sedan början av 1930-talet. När skolverksamheten i mitten av 1980-talet flyttade in i nya lokaler togs huset över av ett antal eldsjälar som inte ville se huset rivas, utan som istället bildade bygdegårdsföreningen.

Under åren 1995-96 helrenoverades det drygt 800 m2 stora huset . Bygdegården har alltid drivits ideellt och görs så även idag, alla som vill kan bli medlemmar i bygdegårdsföreningen och på så sätt bidra till vidareutvecklingen av detta fina hus!